Bordi Politik i ‘Trepçës’

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Komisionit Rekomandues për emërimin e anëtarëve të bordit mbikëqyrës të ‘Trepçës’ i përberë prej gjashtë anëtarëve. Anëtarët e rinj të bordit mbikëqyrës janë, Esat Peci, Feriz Fetahu, Xhafer Nuli, Shyqeri Sadiku, Ardian Syla dhe Naser Peci, ndërsa tre anëtarët e tjerë të Bordit që … Continue reading Bordi Politik i ‘Trepçës’