I vetëpunësuar apo punëtor në Gjermani? Ja taksat që duhet të paguani

Nëse jeni i vetepunësuar, një student apo një punonjës ne Gjermani, ju duhet të jeni të vetëdijshëm për rregullat e ndryshme që vlejnë për ju.

Asnjë sistem taksash nuk është kurrë i lehtë, por për një vend që vendos shpërndarjen e pasurisë në qendër të kontratës së tij shoqërore me qytetarët dhe banorët, sistemi gjerman i taksave është veçanërisht i dendur.

Me poshte gjeni një pasqyrë e përgjithshme e sistemit tatimor gjerman i cili kërkon të përshkruajë një tablo të gjerë se si funksionojnë taksat gjermane.

Ndërsa gjërat bëhen pak komplekse, pozitive është që nga ky vit e tutje do të merrni dy muaj shtesë për të përfunduar deklaratën tatimore (nëse e bëni vetë). Nëse keni një këshilltar tatimor ose kontabilist, do të keni deri më 29 shkurt 2020, për të përfunduar deklaratën tuaj për vitin e mëparshëm tatimor (në këtë rast 2018), përcjell albinfo.ch.

Parimet e sistemit tatimor gjerman janë të përcaktuara në Kushtetutën gjermane (Grundgesetz), e cila thotë se taksa duhet të promovojë barazinë, të jetë e ligjshme dhe të jetë në përputhje me ideologjinë e shtetit dhe mirëqenies.

Ashtu si me shumicën e sistemeve tatimore, shuma që paguani do të varet shumë nga të ardhurat tuaja, me përqindjen përkatëse të përcaktuar. Shkalla e fillimit është rreth 14 për qind, me normën më të lartë të tatimit mbi të ardhurat në Gjermani me 45 për qind.

Përveç tatimit mbi të ardhurat, ju do të jeni përgjegjës për Tatimin e Solidaritetit – i cili është vendosur në 5.5 përqind – dhe taksën e kishës.

Taksa e solidaritetit mblidhet në të ardhurat më të larta në të gjithë Gjermaninë dhe përdoret për të promovuar ‘kostot ekonomike të ribashkimit gjerman’, me shumicën e parave të mbledhura të drejtuara në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe infrastrukturës në ish-lindjen, përcjell albinfo.ch.

Taksat e kishës vlejnë vetëm për anëtarët e kishave të besimeve të ndryshme në të gjithë Gjermaninë, edhe pse në shumë raste ju do të bëheni anëtar i kishës me parazgjedhje pasi të jeni duke shkuar në Gjermani dhe do të duhet të zgjedhni për të mos paguar taksën.

Ekzistojnë gjithashtu një varg taksash të tjera të vogla të ngarkuara nga komunat më të vogla, ku më të rëndësishmit janë ‘tatimi i qenit’ i cili është për miqtë me katër këmbë (por zakonisht paguhet nga pronarët e qenve pasi pagat e qenëve janë shumë të vështira për t’u përcaktuar)

Zbritjet nga të ardhurat tuaja të tatimit janë të disponueshme për një sërë pagesash dhe kontributesh të ndryshme.

Donacionet bamirëse dhe politike mund të zbriten, siç mund të jenë disa primet e sigurimit dhe për fëmijët që ndjekin shkollën ose universitetin.

Shpenzimet mjekësore që lidhen me sëmundjen gjithashtu mund të zbriten. Përveç kësaj, kontributet për katër programet kryesore gjermane – pensionet, sigurimet shëndetësore, papunësia dhe kujdesi infermieror – mund të zbriten kur paguhen nga punonjësit (dmth. Kontributet e punëdhënësve në këto zona nuk janë të zbritshme).

Nëse e keni lënë tashmë vendin dhe do të dëshironit të kërkoni përsëri një pjesë të tatimit që keni paguar, në përgjithësi shteti do të jetë i gatshëm ta transferojë atë në një llogari bankare të huaj edhe pse mund të jeni përgjegjës për shpenzimet e tua.

SHPËRNDAJE