Kontakt

Email-i i redaksisë: veriu.info@gmail.com

Adresa: Rr.Shemsi Ahmeti, 40000 Mitrovicë, Kosovë

Tel: +377 44 649 349