Në trupin tuaj ekziston një ‘sustë’ sekrete, ja çfarë do të ndodhë nëse e shtypni

Saktësisht në qendër të koshit të kraharorit gjendet pika energjike CV17. Ajo pikë është e lidhur edhe me zemrën tonë, edhe me ndjenjat.

Nëse jeni nën stres apo nervoz, me shtypjen e kësaj pike mund të liroheni nga energjia e grumbulluar, e cila deri atëherë është akumuluar, transmeton Telegrafi.

Pika CV17 ka funksion të balancimit të nivelit të Jin energjisë (energjia e qetësimit) dhe Jan energjisë (energjia e lëvizjeve, aksioneve).

Për shkak të stresit dhe të emocioneve negative, ndodh disbalanca e këtyre energjive në atë pikë, gjë që shprehet në sistemin e imunitetit

– CV17 gjendet saktësisht katër gishta mbi pjesën e poshtme të koshit të kraharorit, në mes të gjoksit.

– Gjejeni, në atë mënyrë që me majë të gishtave, me lëvizje rrethore, lehtë bëni masazh asaj zone dhe do të hetoni ku ju dhemb.

– Bashkoni shuplakat si kur luteni dhe uluni në mënyrë që shpina t’ju jetë drejt.

– Duart janë në pozitën e përshkruar më sipër, në nivel të gjoksit. Gishtat janë të kthyer në drejtimin lart. Tani afroni duart dhe shtypni me pjesën e poshtme të gishtave të mëdhenj pikën CV17.

– Pika gjithashtu mund të stimulohet me mollëz të gishtit të mesëm, derisa gishti i unazës dhe gishti tregues mu mbi të dhe nën të.

– Merrni frymë thellë gjatë ekzekutimit të këtyre ushtrimeve dhe stresi dhe nervozizmi ngadalë do të largohen.

SHPËRNDAJE