Nuk e ktheu sekretarin e Përgjithshëm në punë, ministrit Vesel Krasniqi i hiqet 50% e pagës

Pasi ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, nuk ka zbatuar vendimin e Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, që Burim Rreci të kthehet në pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm, pasi është konstatuar se ministri Krasniqi, në mënyrë të kundërligjshme dhe arbitrare ka shkarkuar Recajn.

Më këtë rast, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës ka marr vendim për ndalimin e 50 përqind të pagës mujore, për ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, për shkak se i njëjti nuk ka zbatuar vendimin për rastin e ankesës së ish-sekretarit të Përgjithshëm të kësaj Ministri Burim Rreci.

IndeksOnline ju sjellë të plotë vendimin.