Pagat që parashihen për zyrtarët komunalë me ligjin e ri

Më 2 shkurt Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për Pagat në sektorin publik, i cili ka hyrë në fuqi automatikisht pasi presidenti Hashim Thaçi nuk e ka kthyer për plotësime shtesë

Ky Ligj pritet të rregullojë pagesën e të punësuarve që marrin rroga nga buxheti i shtetit, ku koeficienti më i lartë është 10 dhe më i ulëti është 1, kurse vlera monetare e koeficientit për vitin e parë do të jetë 239 euro.

Në kuadër të tyre, pagën më të lartë pritet ta ketë kryetari i kryeqytetit, i cili në bazë të koeficientit 8 ai do të paguhet 1,912 euro, ndërsa 1,852.25 euro do të paguhen kryetarët e tjerë të komunave.

Dalim në pagë nga niveli i kryetarit do ta ketë nënkryetari i komunës, ku sipas koeficientit 4.1 ai do të merr rrogë prej 979.90 euro.

Sipas Ligjit, kryesuesi i Kuvendit Komunal pritet të paguhet 956 euro, ndërsa zëvendësi i tij do të merr pagë 717 euro.

Drejtor i Drejtorisë Komunale pritet të paguhet sipas koeficientit 3.8 apo 908.2 euro.

Shef i Kabinetit të kryetarit të komunës, sipas Ligjit për Pagat, do të paguhet 597.5 euro, ndërsa në nivel komunal rrogë më të vogël do të kenë anëtarët e Kuvendit Komunal që do marrin pagë prej 406.3 euro.

Sipas nenit 34, ky Ligj hyn në fuqi nëntë muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

SHPËRNDAJE