Qeveria e Kosovës merr këtë vendim për delegatët e Kuvendit të Kosovës së vitit 1990

Në qeveri u fol edhe për kompenzimin e delegatëve të kuvendit të Kosovës më 1990.

Mjetet financiare janë përcaktuar me ligj tha ministri Reçica.

Këtyre delegatëve u propozua tu ndahet kompenzim i një herëshëm në vitin 2020, ky vendim u miratua me unanimitet nga qeveria e Kosovës.

Këto mjete janë në shumë prej 287 mijë euro.

SHPËRNDAJE