Shkencëtarët kanë një lajm të frikshëm për njerëzimin

Sipas një kërkimi për të ardhmen bërë me ndihmën e Inteligjencës Artificiale, raca njerëzore mund të zhduket brenda jetës sonë. Jeff Nesbit, ish-drejtor i çështjeve legjislative dhe publike në Fondacionin Kombëtar të Shkencës dhe autor i më shumë se 24 librave, ka shqyrtuar gjykimet më të fundit për  aftësitë që ka Inteligjenca artificiale, teknologjia më e përparuar.

Ai ka arritur në përfundimin se raca njerëzore mund të pushojë së ekzistuari deri në vitin 2050 ose, ne do të bëhemi të pavdekshëm.

Nesbit ka shpjeguar teorinë e njohur si ‘Super-inteligjenca artificiale’, e cila përcakton se ajo do të zhvillojë një super kompjuter, i cili përvetëson aq shpejt sa që e tejkalon inteligjencën njerëzore dhe i zgjidh të gjitha problemet.

Nga njëra anë, ne kemi shpresëdhënësit si Ray Kurzweil duke na lutur që të mos i frikësohemi inteligjencës artificiale, por rrezikut të vërtetë si armët bërthamore ose luftëra të mundshme.

Në fakt, Kurzweil argumenton se aftësitë mendore janë rritur nga UA dhe ai thekson se normat globale të dhunës, luftës dhe vrasjes kanë rënë në mënyrë dramatike.

Ai gjithashtu argumenton se UA ka ndihmuar për të gjetur shërime për sëmundjet, për të zhvilluar burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe për t’u kujdesur për të paaftët, ndër të tjera përfitime për shoqërinë.

Në një letër të hapur të vitit 2015, Musk dhe Profesor Stephen Hawking shkruan mbi idenë se AI mund të lejonte zhvillimin e armëve autonome, të cilat do të revolucionarizonin luftën.

Armët autonome janë ideale për detyra të tilla si vrasjet, kombet destabilizuese, nënshtrimin e popullatave dhe vrasjen në mënyrë selektive të një grupi të caktuar etnik.

Zhvillimi i inteligjencës së plotë artificiale mund të përcaktojë fundin e racës njerëzore, ka deklaruar dikur vetë Hawking.

Ai gjithashtu e konsideron mundësinë dhe rreziqet potenciale të ASI, duke shpjeguar se AI mund të hiqet vetë dhe të ri-dizajnojë veten në një normë gjithnjë në rritje.

Njerëzit, të cilët janë të kufizuar nga evolucioni i ngadalshëm biologjik, nuk mund të konkurrojnë dhe do të zëvendësohen.

Por të gjithë ata bien dakord për një gjë – diku në 30 vitet e ardhshme apo më shumë, një super kompjuter do të replikojë trurin e njeriut dhe do të zhvillohet super-inteligjenca, ose ASI.