Kolegji Biznesi – Trajnim në lëmin e Emergjencave

Kolegji “BIZNESI” Prishtinë, bazuar në Marrëveshjen për Bashkëpunim me MPB – Departamentin e Menaxhimit të Emergjencave, të Republikës së Kosovës, me numër 980 të datës 05.11.2007, licencuar dhe akredituar nga MASHT për arsimin superior dhe trajnime në lëmin e emergjencave, Mbrojtja në Punë, si dhe në bazë të pëlqimit nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent për Kontrollimin, shqyrtimin, rimbushja dhe mirëmbajtje e aparateve për fikje të zjarrit, me pluhur të thatë P” me dyoksid karboni CO2 me nr. 42/06 të datë 04.06.2011 me përgjegjësi ligjore:

Organizon Trajnim në lëmin e Emergjencave

1. Mbrojtje nga zjarri

2. Mbrojtja në punë

3. Përdorimi i aparateve për shuarjen e zjarrit

Trajnimi do të mbahet më 23 gusht 2018.

Të interesuarit duhet të lajmërohen deri më 20 gusht 2018 në [email protected]