Kontakt

Email-i i redaksisë: [email protected]

Adresa: Rr.Shemsi Ahmeti, 40000 Mitrovicë, Kosovë

Tel: +38344196652