Rinisin punimet në urë, nuk u dihet fundi

Ekskavatorët kanë filluar punën për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër.

Kështu ka rinisur puna, pas ndalesës gati një vjeçare.

Atëherë thuhej se po mungon siguria për të vazhduar punën.